Hellenic Mediterranean University – HMU

Hellenic Mediterranean University - HMU

Hellenic Mediterranean University (HMU), предишен Технологичен образователен институт на Крит, се откроява с 40-годишна история и предоставяне на висококачествено образование в различни области. Университетът има изключително признание за своите научни изследвания и активно участие в разработването на иновативни продукти, което го прави водещ сред гръцките университети по отношение на научни публикации и индекс на влияние.

HMU се фокусира върху прилагане на научните резултати чрез патенти и предоставяне на услуги на национални и международни индустрии. Новосъздаденият департамент по електрическо и компютърно инженерство подчертава трансдисциплинарния подход на университета и неговата ангажираност към провеждането на висококачествени научни изследвания и разработването на иновативни приложения.

Проекти

Digital Twin Logo (Main)

Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство