Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство

Digital Twin Logo (Main)

Идентификационен номер: 101140156

Продължителност: 1 ноември, 2023 – 31 октомври, 2026

Проектът „Дигитални близнаци за интелигентно производство“ представлява иновативен подход в съвременната индустрия, обединяващ технологичния напредък и дигиталните иновации. Той се фокусира върху разработването и прилагането на виртуални двойници, които са ключов елемент в трансформацията на индустриалните процеси.

Виртуализацията на индустриалните системи ще бъде най-често използваният начин за проектиране, тестване и поддръжка на машини, съгласно указанията на Индустрия 4.0. Това ще доведе до нов начин на мислене, който ще замени съществуващия индустриален работен процес в следните основни аспекти:

 • Намаляване времето за пускане на машини в експлоатация: повечето от работата на машината може да бъде симулирана реалистично преди нейното изграждане.
 • Решаване на дизайнерски проблеми преди изграждането на машината: проверка на времената за производство и работни цикли, тестване на хардуера и софтуера на електронните компоненти.
 • Намаляване на отпадъците от строителството: виртуалното пускане в експлоатация позволява намаляване на грешките и по-малко части на машините ще бъдат модифицирани или заменени по време на инсталацията.
 • Намаляване на командировките на техниците, с реално подобрение на качеството на живота им и намаляване на замърсяванията.
 • Подобряване на производствените процеси благодарение на събирането, анализа и обработката на данни, получени благодарение на средата на цифровия двойник.
 • Подобряване на локалната и отдалечената помощ благодарение на виртуалната поддръжка на машини и производствени линии.

Като се има предвид това, индустрията ще се нуждае от нов профил на техник, който ще:

 • Интегрира традиционните умения в индустриалната автоматизация с нови компетенции относно системите за виртуализация и цифровите двойници;
 • Подкрепя внедряването на цифровата трансформация в компанията за генериране на нов модел на услуга въз основа на голямо количество данни.

Основни резултати:

 • Онлайн модулен курс MOOC, включващ готови за използване проекти: чертежи, диаграми, списъци с компоненти, софтуер и предложения, проектни работи, насоки.
 • Национални и международни състезания по умения.

Области на обучение и учебни резултати:

 • Въведение/предварителни изисквания: използване на програмируеми логически контролери, управление на 3D чертежи.
 • Цифрови двойници: знания за стартиране на виртуализация в индустрията, анализ и сравнение на различни инструменти за виртуализация, използване на системи Scada с виртуални и реални източници на данни.
 • Виртуално пускане в експлоатация: симулация на производствени машини/линии, интеграция на симулирани процеси във физически автоматизирани процеси.
 • Виртуална поддръжка: технологии за симулация и виртуализация, оценка на данните като ключов елемент във виртуална среда, основно използване на инструменти за машинно обучение, базирани на „виртуални данни“.
 • Бизнес разузнаване: интеграция на симулирани данни в системата за управление на компанията, оценка на въздействието и полезността на системите за управление на бизнеса.
 • Виртуална среда: оценка на въздействието и полезността на изкуствения интелект/машинното обучение.
 • Индустриална киберсигурност: оценка на въздействието и полезността на киберсигурността, фокусирана върху виртуалната среда.
 • Други технологии: знания за други позволяващи технологии (използване на обратно инженерство, облачни изчисления, колаборативна роботика и др.).

След представянето на очакваните резултати от проекта, включително разработването на обучителни материали и провеждането на състезания, сега е време да се обърне внимание към нашите партньорски организации. Техният принос е критичен за успеха на проекта. Те не само осигуряват ценни ресурси и експертиза, но също така спомагат за разширяването на обхвата и въздействието на проекта в индустриалния сектор.

Партньори

ATS Team3D S.R.L.

ATS Team3D S.R.L.

B&B Automation S.R.L.

B&B Automation S.R.L.

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

LEARNINGDIGITAL S.R.L.

LEARNINGDIGITAL S.R.L.

GBM Automatización de procesos.

GBM Automatización de procesos.

Göteborgs Tekniska College

Göteborgs Tekniska College

Hellenic Mediterranean University - HMU

Hellenic Mediterranean University – HMU

APRO Formazione S.C.A.R.L

APRO Formazione S.C.A.R.L

GAIA - Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Logo

GAIA – Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000