IDTechEx Ltd

IDTechEx Ltd logo

От 1999 IDTechEx предоставя независими пазарни проучвания, бизнес разузнаване и събития за нововъзникващи технологии на клиенти в над 80 страни.

Нашите клиенти използват нашите прозрения, за да им помогнат да вземат стратегически бизнес решения и да разрастват своите организации. IDTechEx е със седалище в Кеймбридж, Обединеното кралство с дъщерни дружества в Япония, Германия и САЩ.

Проекти

INTRASME – Innovative Transport SME Support Action

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП