INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП

INTRASME – Innovative Transport SME Support Action

Идентификационен номер: FP7-TPT-2012-RTD-1

Продължителност: 1 октомври, 2012 – 30 септември, 2014

Цели: INTRASME има за цел да подобри капацитета и възможностите на европейските МСП за по-бързо разработване и внедряване на продукти и услуги в секторите на ниско въглеродния транспорт и интелигентната мобилност, като се фокусира върху ролята, която МСП имат в иновационните механизми за транспортния сектор.

Сред основните му цели са:

  • Да се идентифицират бариерите, които транспортните МСП срещат при достъпа до програмите за научноизследователска и развойна дейност на ЕС и трансформирането на резултатите от научноизследователската и развойна дейност в продукти и услуги;
  • Да се разработи пакет от насоки, казуси и онлайн поддръжка, за да се даде възможност на МСП да се възползват от новите пазарни възможности;
  • Създаване на мрежи във и между регионите на ЕС за укрепване на предприемачеството и интеграцията във веригите за доставки.

Дейности и резултати:

В рамките на проекта ще бъдат предоставени редица помощни услуги и инструменти, за да помогнат на компаниите да трансформират резултатите от изследванията в продукти и услуги.

INTRASME ще организира серия от роуд-шоута, семинари за пазара и възможностите за МСП, демонстрационни сесии и т.н., насочени към разпространението и използването на продукти и услуги, разработени в проекти за научноизследователска и развойна дейност на ЕС.

Три тематични общоевропейски мрежи за иновации, събиращи ключови участници в иновационната верига, ще бъдат създадени в тези региони, където иновационните връзки са слаби.

Ще бъдат организирани политически семинар и събитие за валидиране и представяне на резултатите от проекта.

Акцент на проекта:

Проектът INTRASME ще се фокусира върху:

  • Електрически сухопътни превозни средства;
  • Електрически водни превозни средства;
  • Леки самолети;
  • Сектори на интелигентната мобилност.

Партньори по проекта: Coventry University Enterprises Ltd. – Великобритания, EBN – Белгия, Warsaw University of Technology – Полша, RSE – Италия, IDTechEx Ltd – Великобритания, Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)- Италия, MIRA Ltd. – Великобритания, Innovation Bridge Consulting (IBC) – Великобритания.

Роля в проекта: Русенската търговско-индустриална камара е асоцииран партньор и регионален организатор на роуд-шоуто за България.

Донор(и) на проекта: Европейска комисия чрез Седмата рамкова програма (FP7).