Завършен проект

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП

INTRASME – Innovative Transport SME Support Action

Идентификационен номер: FP7-TPT-2012-RTD-1

Продължителност: 1 октомври, 2012 – 30 септември, 2014

Цели: INTRASME има за цел да подобри капацитета и възможностите на европейските МСП за по-бързо разработване и внедряване на продукти и услуги в секторите на ниско въглеродния транспорт и интелигентната мобилност, като се фокусира върху ролята, която МСП имат в иновационните механизми за транспортния сектор.

Сред основните му цели са:

  • Да се идентифицират бариерите, които транспортните МСП срещат при достъпа до програмите за научноизследователска и развойна дейност на ЕС и трансформирането на резултатите от научноизследователската и развойна дейност в продукти и услуги;
  • Да се разработи пакет от насоки, казуси и онлайн поддръжка, за да се даде възможност на МСП да се възползват от новите пазарни възможности;
  • Създаване на мрежи във и между регионите на ЕС за укрепване на предприемачеството и интеграцията във веригите за доставки.

Дейности и резултати:

В рамките на проекта ще бъдат предоставени редица помощни услуги и инструменти, за да помогнат на компаниите да трансформират резултатите от изследванията в продукти и услуги.

INTRASME ще организира серия от роуд-шоута, семинари за пазара и възможностите за МСП, демонстрационни сесии и т.н., насочени към разпространението и използването на продукти и услуги, разработени в проекти за научноизследователска и развойна дейност на ЕС.

Три тематични общоевропейски мрежи за иновации, събиращи ключови участници в иновационната верига, ще бъдат създадени в тези региони, където иновационните връзки са слаби.

Ще бъдат организирани политически семинар и събитие за валидиране и представяне на резултатите от проекта.

Акцент на проекта:

Проектът INTRASME ще се фокусира върху:

  • Електрически сухопътни превозни средства;
  • Електрически водни превозни средства;
  • Леки самолети;
  • Сектори на интелигентната мобилност.

Партньори по проекта: Coventry University Enterprises Ltd. – Великобритания, EBN – Белгия, Warsaw University of Technology – Полша, RSE – Италия, IDTechEx Ltd – Великобритания, Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)- Италия, MIRA Ltd. – Великобритания, Innovation Bridge Consulting (IBC) – Великобритания.

Роля в проекта: Русенската търговско-индустриална камара е асоцииран партньор и регионален организатор на роуд-шоуто за България.

Донор(и) на проекта: Европейска комисия чрез Седмата рамкова програма (FP7).

Партньори

MIRA Ltd. logo

MIRA Ltd.

Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)

Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)

IDTechEx Ltd logo

IDTechEx Ltd

Ricerca sul Sistema Energetico SpA logo

Ricerca sul Sistema Energetico SpA

Warsaw University of Technology logo

Warsaw University of Technology

Coventry University Enterprises Ltd. logo

Coventry University Enterprises Ltd.