INFODEF. Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion

projects@infodef.es

INFODEF. Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion Logo

INFODEF, Институт за насърчаване на развитието и обучението, е частен и независим център за изследвания, развитие и иновации. Ние проектираме иновативни инструменти, методологии, продукти и услуги, които отговарят на настоящите социални и икономически предизвикателства и позволяват да се предвидят и стимулират промените, необходими за постигане на бъдещи цели и задачи в обществото. В INFODEF вярват, че сътрудничеството е най-добрият инструмент както за насърчаване на иновациите, така и за осигуряване на пълното им използване от обществото като цяло. За развитието на своите проекти те работят и си сътрудничат с широка мрежа от публични и частни институции, национални и международни, свързани със сферите на дейност.

Проекти

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух