INNETICA

contact@innetica.org

INNETICA Logo

INNETICA е сдружение с нестопанска цел, което насърчава сътрудничеството между европейски субекти и се застъпва за европейските ценности. INNETICA се фокусира основно върху три области: – Образование и обучение: Разработване на европейски проекти, които улесняват иновациите и обмена на добри практики. – Изследвания, развитие, социални и културни иновации: Изследователските и иновационни дейности, извършвани от INNETICA, имат за център човешкото същество във всяка от неговите социални и културни среди. – ИКТ, приложени към образованието, социалните и културни иновации: INNETICA използва всички видове цифрови медии, налични за дидактически, здравни, културни и благосъстояние цели. Въз основа на тези стълбове INNETICA осигурява необходимата инфраструктура за център за научни изследвания и социални иновации, който обединява университети, публични органи, компании, центрове за обучение, както и интелектуалци, професионалисти и доброволци, които допринасят със своите знания и опит за промяната и подобряването в европейските общества.

Проекти

Signing Banks - Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загубаглухи лица

Signing Banks – Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица