Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

Училищният инспекторат на окръг Яш – Румъния (Inspectoratul scolar judetean Iasi), пряко свързан с Министерството на образованието, е местен образователен орган, публична институция, която осигурява консултации, координация и контролни дейности при най-високи професионални стандарти за институциите за образование и професионално обучение. Тук работят 33 инспектори, които координират и оценяват дейностите, извършвани в 223 училища (предучилищна, начална и средна степен), където учат 100 000 ученици и обучават 8000 учители.

Проекти

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост