Institute of Export & International Trade (IOE)

institute@export.org.uk

Institute of Export & International Trade (IOE) logo

Институтът е създаден преди повече от 85 години, за да подкрепи бизнеса в Обединеното кралство в разрастването на техните международни пазари и търговия. Институтът е водещата асоциация на износители и вносители. Ние предоставяме образование и обучение за професионализиране на международните търговци в Обединеното кралство.

Като партньор с правителството на Обединеното кралство, ние предоставяме национални и международни програми, като действаме като евангелизатори за Обединеното кралство и установяваме процеси и стандарти на Обединеното кралство в световен мащаб.

Институтът си партнира в управлението на онлайн митническата академия, първата в света платформа за обучение, посветена на митническите умения и разработена по искане на HM Revenue & Customs (HMRC).

Проекти

Проект Обучение на тренери по експорт (T.E.X.T.) (1)

Проект „Обучение на тренери по експорт (T.E.X.T.)“