Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)

Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)

I-FEVS се фокусира върху генерирането на нови технологични решения, така че чисто електрическата мобилност да бъде масова.

Нашата цел е да произвеждаме най-добрите в класа превозни средства за градска мобилност по отношение на безопасност, сигурност, консумация на енергия, ергономичност, здравина и обща цена на притежание.

Проекти

INTRASME – Innovative Transport SME Support Action

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП