Kilcooley Women’s Centre

info@kilcooleywomenscentre.co.uk

Kilcooley Women's Centre Logo

Kilcooley Women’s Center (KWC) е организация за обучение на възрастни и обществен колеж, който предлага специализирани програми в областта на образованието и обучението, професионалното обучение, пригодността за заетост и професионалните умения, социалните и междукултурните възможности. KWC предоставя възможности за обучение на лица и групи в неравностойно положение, за да подобрят резултатите от живота си чрез групово обучение лице в лице, наставничество и коучинг индивидуално и дигитално онлайн обучение чрез техния „Виртуален колеж за жени“.

Проекти

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи