Завършен проект

WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

Идентификационен номер: 2020-1-NL01-KA204-064559

Продължителност: 1 октомври, 2020 – 31 март, 2023

Създаването на адаптирано обучение, подобряващо професионалния път и откриването на нови перспективи в професионалното израстване на жените са двете основни задачи на проект We Get!. Партньори от 6 европейски държави обединиха усилията си, за да дадат възможност на жените да подобрят своите меки умения, креативност, способности и иновативно мислене и усъвършенстване на техните цифрови и ИКТ умения.

Проектът предвижда прякото участие на жените в разработването на адаптирани учебни материали, достъпни чрез създадена по проекта електронна  платформа, което е важно за тяхното по-нататъшно развитие в предприемаческия им път. Чрез различни етапи на проучвания, ще бъдат „уловени“ липсите и дефицитите, както на базисни умения в сферата на предприемачеството, така и на съществени пропуски, които ще бъдат запълнени, посредством обученията. Чрез директен контакт с преподаватели за възрастни и реални казуси и практики ще осигури качествено и автентично обучение, вдъхновение и подкрепа за целевата група- стартиращи жени предприемачи и вече стартирали с млад бизнес. Изпълнението на проекта, в съответствие с приоритетите на стратегията „ЕС 2020“, както и с ключовите компетенции за учене през целия живот, ще има за цел да увеличи предприемаческите умения на жените и ще насърчи цифрово базирано обучение в неформален контекст. Проектът се счита за иновативен защото:

  • Изследва моделите за творчество, иновации и управление чрез неформално обучение: потенциалните жени предприемачи ще бъдат запознати с нови модели, за да подобрят своите бизнес идеи и ги направят по-осъществими, иновативни и конкурентни; 
  • В съответствие с препоръките на ЕС и стратегиите за осигуряване на по-качествени възможности за обучение през целия живот, всички материали, разработени в рамките на WE GET, ще бъдат повторно използвани, репликирани и подходящи за широка употреба.
  • Разработената иновативна и мултифункционална платформа ще подкрепя създаването на мрежи от жени предприемачи от ЕС чрез отворен електронен портал, който ще служи като среда за съвместна работа.

В края на проекта, участниците ще придобият нови знания, умения и компетенции, свързани с предприемачеството и осъществяването на една бизнес идея. Те ще са по-уверени, целеустремени и спокойни в своето начинание, поемайки по пътя на свой собствен бизнес.

Партньори

Istituto dei Sordi di Torino Logo

Istituto dei Sordi di Torino

Domspain Logo

DomSpain

VIOne Consultancy Logo

VIOne Consultancy

Les Apprimeurs Logo

Les Apprimeurs

Kilcooley Women's Centre Logo

Kilcooley Women’s Centre

Стела Дионисиева

Координатор:


Стела Дионисиева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 888 978 241
Е: stela@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000