WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

Идентификационен номер: 2020-1-NL01-KA204-064559

Продължителност: 1 октомври, 2020 – 31 март, 2023

Създаването на адаптирано обучение, подобряващо професионалния път и откриването на нови перспективи в професионалното израстване на жените са двете основни задачи на проект We Get!. Партньори от 6 европейски държави обединиха усилията си, за да дадат възможност на жените да подобрят своите меки умения, креативност, способности и иновативно мислене и усъвършенстване на техните цифрови и ИКТ умения.

Проектът предвижда прякото участие на жените в разработването на адаптирани учебни материали, достъпни чрез създадена по проекта електронна  платформа, което е важно за тяхното по-нататъшно развитие в предприемаческия им път. Чрез различни етапи на проучвания, ще бъдат „уловени“ липсите и дефицитите, както на базисни умения в сферата на предприемачеството, така и на съществени пропуски, които ще бъдат запълнени, посредством обученията. Чрез директен контакт с преподаватели за възрастни и реални казуси и практики ще осигури качествено и автентично обучение, вдъхновение и подкрепа за целевата група- стартиращи жени предприемачи и вече стартирали с млад бизнес. Изпълнението на проекта, в съответствие с приоритетите на стратегията „ЕС 2020“, както и с ключовите компетенции за учене през целия живот, ще има за цел да увеличи предприемаческите умения на жените и ще насърчи цифрово базирано обучение в неформален контекст. Проектът се счита за иновативен защото:

  • Изследва моделите за творчество, иновации и управление чрез неформално обучение: потенциалните жени предприемачи ще бъдат запознати с нови модели, за да подобрят своите бизнес идеи и ги направят по-осъществими, иновативни и конкурентни; 
  • В съответствие с препоръките на ЕС и стратегиите за осигуряване на по-качествени възможности за обучение през целия живот, всички материали, разработени в рамките на WE GET, ще бъдат повторно използвани, репликирани и подходящи за широка употреба.
  • Разработената иновативна и мултифункционална платформа ще подкрепя създаването на мрежи от жени предприемачи от ЕС чрез отворен електронен портал, който ще служи като среда за съвместна работа.

В края на проекта, участниците ще придобият нови знания, умения и компетенции, свързани с предприемачеството и осъществяването на една бизнес идея. Те ще са по-уверени, целеустремени и спокойни в своето начинание, поемайки по пътя на свой собствен бизнес.

Стела Дионисиева

Отговорник:


Стела Дионисиева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 888 978 241
Е: stela@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000