KVGO Dienstencentrum

info@dienstencentrum.com

KVGO Dienstencentrum Logo

DIENSTENCENTRUM е консултантска компания, която се фокусира върху индустрията на графичните медии. Като консултант на този сектор и образователните институти в сектора, DIENSTENCENTRUM анализира тенденциите и бизнес моделите в съвместното създаване, разработва нови бизнес концепции и методи на работа и подкрепя 600+ компании при внедряването на производствени процеси. Тъй като тези компании стават все по-дигитални и разширяват своите услуги с ИКТ, дизайн и маркетинг, DIENSTENCENTRUM има близък опит и познания за прехода, който тези компании трябва да направят.

Проекти

COL-CREATION - Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика