Завършен проект

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION - Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

Идентификационен номер: 2018-1-ES01-KA202-050942

Продължителност: 1 ноември, 2018 – 30 април, 2021

Проектът планира да разработи обучителен портал, чрез който заетите в креативните индустрии да развият своя потенциал и да открият нови партньорства чрез принципите на споделената икономика.

Проектът „Разработка на програма за обучение за подсилването на ко-създаването и сътрудничеството в сферата на креативните индустрии чрез споделената икономика“ или накратко COL-CREATION, стартира през Януари месец 2019г. Той е финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и с продължителност 24 месеца. В него участват общо 6 партньора от 4 различни държави:

 • Търговска камара Валенсия (Испания)
 • Консултантска фирма COORDINA (Испания)
 • Независим институт за изследвания FORBA (Австрия)
 • Консултантска фирма DIENSTENCENTRUM (Холандия)
 • Институт за ПОО STICHTING STIVAKO (Холандия)
 • Русенска търговско-индустриална камара (България)

Целите на проекта са:

 • Разпространение на концепцията и моделите за ко-създаване, отворени иновации и бизнес модели за сътрудничество.
 • Да се покаже потенциала на иновативните платформи за Споделена икономика, които да се използват като инструмент за стимулиране на тези съвместни модели.
 • Насърчаване на правилното използване на тези модели и платформи като част от глобални и устойчиви проекти за самонаемане и предприемачество.
 • Фокус върху конкретни предизвикателства като условия на труда и въпроси, свързани с правото на собственост.

Очакваните резултати от него са:

 • Създаването на учебни материали и обучителни дейности, насочени към професионалисти в креативната индустрия за улесняване на използването на Споделената икономика с цел разработване на бизнес модели за сътрудничество и ко-създаване.
 • Разработване на платформа за електронно обучение, включваща осведоменост, съдържание и материали на обучението, приспособени и адаптирани ИКТ решения за подпомагане на учебния процес.

За повече информация по проекта можете да се обърнете към:

Айри Мемишев – amemishev@rcci.bg
Ирена Иванова – ivanova@rcci.bg

или да посетите официалната страница на проекта тук.

Партньори

Stichting Stivako Logo

Stichting Stivako

KVGO Dienstencentrum Logo

KVGO Dienstencentrum

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia Logo

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

FORBA. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt Logo

FORBA. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt