Learning Detours

admin@learning-detours.com

Learning Detours Logo

Learning Detours V.A. Ltd е частна компания, която работи с групи със специални интереси, корпоративни екипи и студенти, за да проектира и реализира персонализирани учебни преживявания. Ние комбинираме различни методологии за обучение, теории и инструменти във и извън класната стая, в стремежа си да постигнем по-добри резултати. Чрез обучението за действие ние се стремим да обединим бизнес екипи или групи от хора, които се стремят да намерят решения на различни предизвикателни, сложни, неотложни проблеми, като същевременно се забавляват и научават нещо ново.

Проекти

Letz Retail

Letz Retail