LEARNINGDIGITAL S.R.L.

LEARNINGDIGITAL S.R.L.

LEARNINGDIGITAL S.R.L. е специализирана в предоставянето на персонализирани обучителни академии за продажбен персонал, нови служители и развитие на съществуващи екипи. Компанията предлага обучения за интегриране, тиймбилдинг, развитие и коучинг, като се фокусира върху техническите и меки умения, необходими в бързо променящия се трудов пазар.

Техните обучителни решения са насочени към допълване на традиционното обучение чрез практически опит, достъпен от всяко място и устройство. Компанията акцентира върху интерактивните и ангажиращи методи като игровизация, виртуални турове и разработване на уеб приложения, които осигуряват иновативен и ефективен подход към обучението.

Проекти

Digital Twin Logo (Main)

Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство