ПЧУ „Леонардо Да Винчи“

ps_leonardo@mail.bg

Leonardo da Vinci First Private Secondary School Logo

Училище Леонардо да Винчи може да сподели своя добър опит и практика с партньорите си в региона, като работи както с родителите, така и с общността в града. Училището има известен опит в прилагането на междупредметен подход. Училищната програма се характеризира с поредица от проекти за обогатяване на образователното предлагане, които съчетават когнитивната страна с емоционалната и мотивационната, с оглед на интердисциплинарността и предприемачеството.

Проекти

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество