Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB

Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB Logo

MECB Ltd е базирано в Малта консултантско бюро за отлични постижения, посветено на стимулиране на съвършенство и подкрепа за иновации чрез предоставяне на подходящи, мултидисциплинарни, висококачествени: технически консултантски услуги, услуги за изследване и обучение, услуги за партньорство по проекти на ЕС.

Проекти

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС