Mare Nostrum

office@marenostrum.ro

Mare Nostrum logo

Mare Nostrum е създадена през лятото на 1993 г. като асоциация от специалисти за справяне с непрекъснатото влошаване на черноморските морски и крайбрежни екосистеми. Mare Nostrum има 70 регистрирани членове, повече от 75 поддръжници, персонал от 10 (на пълен и непълен работен ден) и активна група от доброволци, която в момента надхвърля 100 души. За да постигне тази мисия, Mare Nostrum се фокусира върху екологичното образование, кампании за повишаване на обществената осведоменост, проучвания на крайбрежната среда, застъпничество и лобиране.

Проекти

EuropeAid Logo

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес