Завършен проект

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес

EuropeAid Logo

Продължителност: 1 януари, 2008 – 31 декември, 2008

Цел на проекта: Изграждане на капацитета на екологични НПО от България, Румъния и Македония за установяване на работещи партньорства с бизнес организации и публични власти за участие в прилагането на екологична политика; трансфер на ноу-хау и най-добри практики от ЕС 25 за сътрудничество между екологични неправителствени организации, бизнес и публични власти, развитие на практически умения на 3 екологични организации за участие в прилагането на екологична политика, чрез увеличаване на сътрудничеството бизнес-НПО-публични власти. По време на обучителните периоди представители на трите екологични и бизнес организации създават съвместни инициативи за по-нататъшно сътрудничество.

Местоположение: България, Румъния, Македония, Белгия

Резултати: Повишени умения на членовете на екипа за изграждане на НПО – бизнес партньорства за изпълнение на екологичната политика. Тридесет организации-членове с повишен капацитет за изграждане на НПО – бизнес партньорства и способност за прилагане на екологичното законодателство.

Партньор(и) по проекта:

  • Фондация ТАЙМ, България (водещ партньор)
  • Русенска търговско-индустриална камара (България)
  • Group One (Белгия)
  • Mare Nostrum (Румъния)
  • Асоциация на МСП – Constanza PIMM (Румъния)
  • Proaktiva (Македония)

Донор(и) на проекта: EuropeAid

Партньори

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța logo

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța

Proaktiva logo

Proaktiva

Mare Nostrum logo

Mare Nostrum

Groupe One logo

Groupe One

TIME Eco-Projects Foundation logo

Фондация „ТАЙМ Екопроекти“