Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

info@media-deals.org

Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

Media Deals е паневропейска мрежа от инвеститори, събираща бизнес ангели и фондове за рисков капитал на ранен етап, фокусирани върху творческите индустрии и дигиталните медии. От създаването си през 2008 г. Media Deals промотира и насърчава капиталовите инвестиции на ранен етап в стартиращи компании с висок растеж в следните области/сектори:

  • Аудиовизуални – филми, телевизия, видеоигри, музика и платформи за разпространение
  • Цифрови инструменти и услуги за творчески сектори
  • Разрушителни модели, обединяващи съдържание и технология
  • Авангардни медийни технологии

Media Deals организира Европейски инвестиционни форуми в редица европейски държави, предоставяйки възможности на предприемачи и инвеститори да се срещнат и да обсъдят възможности за инвестиции и партньорство. Форумите също така предоставят подходящата среда за компаниите да обсъждат идеи с предприемачи, работещи в творческите индустрии и цифровия медиен сектор от други европейски региони, както и да обсъждат възможности за инвестиции и партньорство с финансисти, специализирани в сектора. Освен това компаниите получават индивидуално обучение от експерти в сектора и им се предлага шанс да се представят пред инвеститори от мрежата Media Deals.

Media Deals управлява и консултира европейски проекти, които насърчават достъпа до финансиране за ИКТ и творческите индустрии, трансгранични инвестиции и трансфер на технологии от изследвания към пазара в Европа. Media Deals също участва в пилотни проекти за предстоящи сектори на ИКТ, подобряващи предприемаческата инфраструктура и достъпа до финансиране в Европа.

Проекти

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии