Meta Group s.r.l.

info@meta-group.com

Meta Group s.r.l. logo

META Group е международна група, фокусирана върху компании с интензивно знание и използване на резултатите от R&D дейности. Компанията предоставя съвети и услуги на: политици и обществени организации, занимаващи се с иновации и предприемачество; предприемачи, които изграждат и развиват своя бизнес; изследователи, желаещи да използват своите изследвания, и инвеститори, търсещи свежи сделки с висок потенциал.

Проекти

Getting Ready for Capital (GreaC) Logo

Getting Ready for Capital (GreaC)