Getting Ready for Capital (GreaC)

Getting Ready for Capital (GreaC) Logo

Продължителност: 1 януари, 2013 – 1 януари, 2015

Цели и задачи: Проектът имаше за цел да адаптира и прехвърли в Полша, Белгия и България съществуващ и успешен курс на обучение, разработен в Италия, за бъдещи предприемачи, търсещи пари за стартиране. Практиката, базирана както на инструмент за самооценка, така и на обучителни/наставнически сесии, ще увеличи капацитета и уменията на посредниците в иновациите за свързване и подкрепа на бъдещи предприемачи при разработването на надеждно бизнес предложение и ефективното му представяне на потенциални инвеститори на ранен етап. Проектът също така ще допринесе за уменията на бъдещите предприемачи и техния успех при получаване на капитал на ранен етап.

Поради това проектът ще повлияе положително на нововъзникващия пазар на начален капитал в Полша, Белгия и България чрез предоставяне на нова програма за обучение за улесняване на намирането на контакти между предприемачи и инвеститори и увеличаване на шансовете им за достъп до рисков капитал.

Основни задачи и резултати:

 • Да се прехвърли съществуващата база от знания, разработена от META Group в подкрепа на бъдещи предприемачи и компании при изготвянето на „банкируемо“ бизнес предложение;
 • Да се разработи наръчник за обучение и насоки за изпълнение на програмата за инвестиционна готовност в регионите-преемници;
 • Да се създаде инструментариум за обучение, състоящ се от:
  1. Регионални учебни програми;
  2. Доставка и метод на преподаване/материали и инструменти и свързани бележки за преподаване;
  3. Методи и средства за оценяване.
 • Да се подготвят обучителите/треньорите в регионите на прехвърляне, за да създаде умения за доставка;
 • Да се разработи ясен и подробен план за валоризация, който ще подобри включването на прехвърлената практика в рамките на регионалното предложение за подкрепа на иновациите, включително институциите за средно образование по програмата.

Целеви групи:

Посредници като RDA, BIC и иновационни агенции и финансисти на ранен етап (BAN, начални фондове); биха били предприемачи и бизнеси, базирани на знания, търсещи инвестиции на ранен етап.

Местоположение: Полша, Белгия и България.

Партньори по проекта:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – Полша; Meta Group – Италия; Zernike Group Holding – Нидерландия; European Business & Innovation Centre Network (EBN) – Белгия; Русенска търговско-индустриална камара – България.

Донор(и) на проекта: Програма за учене през целия живот, Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации.