Завършен проект

Getting Ready for Capital (GreaC)

Getting Ready for Capital (GreaC) Logo

Продължителност: 1 януари, 2013 – 1 януари, 2015

Цели и задачи: Проектът имаше за цел да адаптира и прехвърли в Полша, Белгия и България съществуващ и успешен курс на обучение, разработен в Италия, за бъдещи предприемачи, търсещи пари за стартиране. Практиката, базирана както на инструмент за самооценка, така и на обучителни/наставнически сесии, ще увеличи капацитета и уменията на посредниците в иновациите за свързване и подкрепа на бъдещи предприемачи при разработването на надеждно бизнес предложение и ефективното му представяне на потенциални инвеститори на ранен етап. Проектът също така ще допринесе за уменията на бъдещите предприемачи и техния успех при получаване на капитал на ранен етап.

Поради това проектът ще повлияе положително на нововъзникващия пазар на начален капитал в Полша, Белгия и България чрез предоставяне на нова програма за обучение за улесняване на намирането на контакти между предприемачи и инвеститори и увеличаване на шансовете им за достъп до рисков капитал.

Основни задачи и резултати:

 • Да се прехвърли съществуващата база от знания, разработена от META Group в подкрепа на бъдещи предприемачи и компании при изготвянето на „банкируемо“ бизнес предложение;
 • Да се разработи наръчник за обучение и насоки за изпълнение на програмата за инвестиционна готовност в регионите-преемници;
 • Да се създаде инструментариум за обучение, състоящ се от:
  1. Регионални учебни програми;
  2. Доставка и метод на преподаване/материали и инструменти и свързани бележки за преподаване;
  3. Методи и средства за оценяване.
 • Да се подготвят обучителите/треньорите в регионите на прехвърляне, за да създаде умения за доставка;
 • Да се разработи ясен и подробен план за валоризация, който ще подобри включването на прехвърлената практика в рамките на регионалното предложение за подкрепа на иновациите, включително институциите за средно образование по програмата.

Целеви групи:

Посредници като RDA, BIC и иновационни агенции и финансисти на ранен етап (BAN, начални фондове); биха били предприемачи и бизнеси, базирани на знания, търсещи инвестиции на ранен етап.

Местоположение: Полша, Белгия и България.

Партньори по проекта:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – Полша; Meta Group – Италия; Zernike Group Holding – Нидерландия; European Business & Innovation Centre Network (EBN) – Белгия; Русенска търговско-индустриална камара – България.

Донор(и) на проекта: Програма за учене през целия живот, Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации.

Партньори

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Zernike Group Holding B.V. logo

Zernike Group Holding B.V.

Meta Group s.r.l. logo

Meta Group s.r.l.

Regional Development Agency in Bielsko-Biala logo

Regional Development Agency in Bielsko-Biala