MIRA Ltd.

MIRA Ltd. logo

HORIBA MIRA е глобален доставчик на услуги за автомобилно инженерство, изследвания и тестове, с над 75 години опит в разработването на някои от най-емблематичните автомобили в света.

Работейки в сътрудничество с производители и доставчици на превозни средства по целия свят, ние предоставяме цялостна поддръжка, варираща от технологично развитие и индивидуални продуктови тестове до цялостно проектиране, разработка и програми за изграждане на превозни средства.

Макар и традиционно известна с нашите услуги за тестване на превозни средства – включително над 40 големи съоръжения и 100 км полигон за изпитване – HORIBA MIRA е много повече от това. През последните десет години ние инвестирахме сериозно в еволюцията на нашите инженерни способности и в развитието на MIRA Technology Park, водещото място за научноизследователска и развойна дейност в Европа за разработване на най-новите автомобилни технологии.

Уникалната комбинация от инженерен опит, усъвършенствани съоръжения за тестване и първокласно местоположение на MIRA Technology Park в сърцето на автомобилната индустрия на Обединеното кралство, позволява на клиентите да разработват и валидират своята технология или превозно средство на едно място.

Проекти

INTRASME – Innovative Transport SME Support Action

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП