MitOst e.V.

MitOst e.V. Logo

MitOst дава възможност за дейности и програми, които насърчават културния обмен, активното гражданство, социалното сближаване и устойчивото градско и селско развитие – отвъд културни, секторни или езикови граници. Те подкрепят гражданите да участват активно в техните общества и да действат според демократичните принципи. Те предлагат различни индивидуални квалификации, мотивиращи и овластяващи участниците. Те също така свързват и подкрепят участници от гражданското общество, които укрепват сближаването и представителството в Европа и извън нея, и насърчават между секторното сътрудничество с цел насърчаване на социалните иновации и устойчивото развитие на градските и селските райони. Те предлагат финансова и професионална подкрепа на своите членове и възпитаници на програми на международни фондации, като им помагат да реализират идеите си за проекти – като изложби, кампании в публични пространства, представления, семинари, срещи и обучения. Членовете активно оформят стратегическото развитие на MitOst.

Проекти

CE+ Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера