National and Kapodistrian University of Athens

National and Kapodistrian University of Athens Logo

Националният и Каподистрийският университет в Атина, обикновено наричан просто Атинският университет, е публичен университет в Атина, Гърция. Той е в непрекъсната дейност от създаването си през 1837 г. и е най-старото висше учебно заведение на съвременната гръцка държава и първият съвременен университет както на Балканския полуостров, така и в Източното Средиземноморие. Днес той е един от най-големите университети по записване в Европа, с над 69 000 регистрирани студенти. Националният и Каподистрийският университет в Атина е неразделна част от съвременната гръцка академична и интелектуална традиция.

Проекти

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs