NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

tomaz@nec-cerknica.si

Notranjska ecological centre, NEC Cerknica logo

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica е частна организация с нестопанска цел, създадена през 1995 г., която работи като център за компетентност за управление на проекти и околната среда, туризъм, предприемачество, управление на дизайна и устойчиво развитие в Словения. Техните целеви групи са малки и микро компании, туристически доставчици на продукти и услуги, местни и регионални общности в селски среди, богати на природно и културно наследство, институции на знанието, които работят в областта на устойчивото развитие. Те помагат на потребителите да разберат сложни проблеми и да действат в подхода отдолу нагоре.

Проекти

Ecotips 2.0 Logo

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”