Завършен проект

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Ecotips 2.0 Logo

Идентификационен номер: 2010-1-BG1-LEO05-03089

Цел на проекта: Ecotips 2.0 е проект, предназначен да прехвърли иновативна и атрактивна система за ПОО в съответствие с текущата необходимост от повишаване на конкурентоспособността на микробизнеса и нарастващото търсене на хора (предприемачи, мениджъри, специалисти) с професионално обучение и практически опит, които могат да работят с проблемите на околната среда в МСП. Това ще бъде постигнато чрез адаптиране и по-нататъшно развитие на съществуващите инструменти за ПОО. Проектът ще тества адаптирания набор от инструменти и ще предвиди размножаването му в рамките на и извън настоящата целева група. Основният резултат от проекта е адаптирането на иновативен онлайн пакет за ПОО (EcoTips 2.0) от Белгия към организации от България, Естония и Словения. Дейностите по проекта ще достигнат до 400 МСП от 8 икономически сектора.

Резултати: Резултатите от проекта ще предоставят на целевата група атрактивен, лесен за разбиране, базиран на ИТ обучителен материал. Общо 60 обучени консултанти в Белгия, Словения, Естония и България ще помогнат за намаляване на екологичния отпечатък на 400 компании и ще допринесат за националните и европейските приоритети, свързани с ПОО и устойчивостта на околната среда в стремежа на общността към по-зелена икономика.

Местоположение: Белгия, Естония, Словения, България

Партньор(и) по проекта:

  • Фондация ТАЙМ (водещ партньор)
  • Groupe One (G1)
  • Eco-Conseil Entreprise scrl
  • Русенска търговско-индустриална камара
  • Екологичен център Notranjska
  • Стокхолмски институт по околна среда Талин Център – SEI Талин

Донор(и) на проекта: програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, Трансфер на иновации

Продължителност: 24 месеца

Партньори

Stockholm Environment Institute Tallinn Center SA logo

Stockholm Environment Institute Tallinn Center SA

Notranjska ecological centre, NEC Cerknica logo

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

Eco-Conseil Entreprise scrl logo

Eco-Conseil Entreprise scrl

Groupe One logo

Groupe One

TIME Eco-Projects Foundation logo

Фондация „ТАЙМ Екопроекти“