Parents’ Association „Step by Step“

Parents' Association Step by Step Logo

Родителско сдружение „Стъпка по стъпка” е неправителствено сдружение с нестопанска цел с основна цел да популяризира ценностите на едно общество, насочено към децата. Основната дейност на Сдружението е насърчаване правата на децата и техните семейства на достоен живот; сътрудничество с предучилищни, училищни и други институции, които се грижат за децата и семейството; съвместни действия на членовете пред национални органи и институции и местни общности; организиране на семинари и публични лекции; издателска дейност; сътрудничество с национални и чуждестранни организации и насърчаване на дарителска и спонсорска дейност.

Проекти

GenZ4GreenDeal Logo

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability