Pistes Solidaires

contact@pistes-solidaires.fr

Pistes Solidaires logo

Pistes-Solidaires е асоциация, която развива своите проекти и действия в съответствие с 4-те стълба на образованието на ЮНЕСКО: научете се да знаете, научете се да бъдете, научете се да правите, научете се да живеете заедно и с другите. Тяхната цел е да направят възможно всеки млад човек да се възползва от уникалното изживяване на международната образователна мобилност. Образованието върви ръка за ръка с отвореността към света и разбирането на местните/глобалните взаимозависимости. Pistes-Solidaires основава своята работа на неформални образователни методи, особено на тези, базирани на учене чрез преживяване. Те създават образователни ситуации, за да развият социални умения, да улеснят съвместния живот и да се научат да бъдат. Изследванията и иновациите са в основата на тази работна област.

Проекти

I-WELCOME - Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

I-WELCOME – Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда