Prios Kompetanse

Prios Kompetanse

Prios Kompetanse беше създадена през 2016 година от няколко сътрудничащи професионални среди в Централна Норвегия, които организираха курсове и консултантски дейности за бизнес общността.

Дейностите на компанията бяха постепенно разширени, за да обхванат все повече и повече международни проекти, първоначално като партньор, но в последно време и като мениджър на проекти. Въз основа на нуждите, които редовно се появяваха в проектите на компанията, тя създаде софтуерен отдел през 2018 година, за да покрие първоначално собствените си нужди от софтуерни решения.

Проекти

Посланици на зелената промяна

Посланици на зелената промяна