Project Net

naturalproducts@inbox.lv

Project Net Logo

Project Net (PN) е неправителствена организация, създадена през 2013 г. Основната цел на PN е образование за възрастни, предприемачи и възрастни учащи се и социално включване на възрастни учащи чрез образователни дейности. Специфичните области на ключовия персонал: университет за третата възраст, обучение по предприемачество, бизнес инкубация, здравословен начин на живот, спорт, творческо мислене, управление на идеи, изследване на най-добрите образователни практики, управление на иновациите.

Проекти

FINE2WORK - Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда

FINE2WORK – Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда