Regional Development Agency in Bielsko-Biala

Regional Development Agency in Bielsko-Biala logo

Agencja Rozwoju Regionalnego SA в Белско-Бяла е акционерно дружество със смесен капитал, чиито акционери са: Комуната Белско-Бяла, местни правителствени единици и предприятия, работещи в района на Bielsko. Агенцията за регионално развитие в Белско-Бяла е източник на идеи, знания и финансиране за модерното икономическо развитие на региона. Мисията на агенцията е да предоставя услуги с най-високо качество чрез активиране на вътрешния потенциал, използвайки налични програми за подпомагане, финансирани от местни и чуждестранни фондове, в частност от Европейския съюз. Подпомагат развитието на частното предприемачество, предоставят съвременни иновативни услуги и се стремят към непрекъснато развитие на компанията и нейните служители.

Проекти

Getting Ready for Capital (GreaC) Logo

Getting Ready for Capital (GreaC)