Revalento

Revalento Logo

Мисията на Revalento е да подобри качеството на (мрежа от) организации чрез разкриване на таланта и приноса на персонала в непрекъснат цикъл на обучение.

Като консултантска фирма Revalento работи в Холандия, както и в партньорски страни от ЕС.

Проекти

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор