Ricerca sul Sistema Energetico SpA

Ricerca sul Sistema Energetico SpA logo

RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) S.p.A. (бивш ERSE и CESI RICERCA) е публична компания, изцяло притежавана от италианското правителство, с мисията да изпълнява програми за научноизследователска и развойна дейност от обществен интерес за справяне с националните енергийни, екологични и икономически цели, както от името на Министерството на икономическото развитие и в контекста на изследователските инициативи на ЕС. Около 350 техници и изследователи – и техните основни лаборатории – извършват стратегически изследвания в електроенергийния и енергийния сектор, със силен акцент върху експерименталните приложения. RSE е призната в Европа като изследователска организация с нестопанска цел с широка и много успешна роля в интегрирането на националните изследователски програми с директивите и плановете на ЕС: в момента тя си сътрудничи в повече от 60 международни изследователски проекта и координира като водещ партньор повече от 150 основни изследователски центъра и компании в енергийната сфера в Европа.

Проекти

INTRASME – Innovative Transport SME Support Action

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП