Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

ARoTT – Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации е професионална организация на звена за технологичен трансфер и иновационен профил, неправителствена организация с нестопанска цел. Цел на сдружението:

  • Насърчаване и защита на бизнес средата на субекти за технологичен трансфер (инкубатори, паркове и т.н.) и иновативен бизнес от Румъния;
  • Насърчаване на професионалния интерес на членовете;
  • Укрепване на професионалния авторитет на субектите и техния социален престиж;
  • Повишена конкурентоспособност чрез укрепване на технологичната и иновационна база.

Проекти

CBC - LABORLAB Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC – LABORLAB: Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)