Завършен проект

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

Продължителност: 30 май, 2014 – 29 ноември, 2015

Проектът има за цел да подобри комуникационните мрежи и да промотира по-тесни връзки между Румъния и България и да повиши качеството на съществуващите комуникационни технологии.

Извършени дейности:

  • 4 видеоконферентни центъра
  • обучен персонал
  • проведени видеоконферентни разговори между отделните центрове
  • демонстрационни събития

Целеви групи, възползвали се от дейностите по проекта: регионален бизнес, обществени институции, неправителствени организации, граждани от региона, учебни заведения

Партньори

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași logo

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Idein Society logo

Idein Society

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца