CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

Продължителност: 30 май, 2014 – 29 ноември, 2015

Проектът има за цел да подобри комуникационните мрежи и да промотира по-тесни връзки между Румъния и България и да повиши качеството на съществуващите комуникационни технологии.

Извършени дейности:

  • 4 видеоконферентни центъра
  • обучен персонал
  • проведени видеоконферентни разговори между отделните центрове
  • демонстрационни събития

Целеви групи, възползвали се от дейностите по проекта: регионален бизнес, обществени институции, неправителствени организации, граждани от региона, учебни заведения