Scoala de Afaceri a CCIR filiala Alexandria

Camera de Comerț și Industrie a României - CCIR logo

Търговско-промишлената камара на Румъния, заедно с окръжните камари, е един от най-важните форуми за представителство на бизнесмени.

Проекти

A network of regional cross-border information centers

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове