Завършен проект

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

A network of regional cross-border information centers

Продължителност: 1 септември, 2007 – 1 декември, 2008

Цел на проекта: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на мрежа от регионални трансгранични информационни центрове от двете страни на границата, разположени в Слатина, Александрия, Гюргево, Враца и Русе и установяване на връзки между тези центрове и тези вече установени.

Местоположение: Слатина, Александрия, Гюргево, Враца и Русе

Резултати: Бяха анализирани и разпечатани 1000 маркетингови проучвания с цел обявяване на резултатите от проекта и подчертаване на нуждите на пазара. Организирани са пет семинара в Слатина, Гюргево, Александрия, Русе и Враца. Създадени са пет трансгранични центъра. В целевия регион бяха разпространени различни брошури и листовки.

Партньор(и) по проекта:

  • Център за консултации и управление на проекти Европроект – Слатина, Олт – (водещ партньор)
  • Scoala de Afaceri a CCIR filiala Alexandria
  • Румънско бизнес училище за търговско-промишлена камара, клон Телеорман, Румъния
  • Организация на работодателите – Асоциация на МСП, Гюргево, Румъния
  • Търговско-промишлена палата, Враца

Донор(и) на проекта: PHARE 2005 CBC Румъния – България

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Camera de Comerț și Industrie a României - CCIR logo

Scoala de Afaceri a CCIR filiala Alexandria