Sistemi Formativi Confindustria

s.arciprete@confindustria.eu

Sistemi Formativi Confindustria Logo

SFC – Sistemi Formativi Confindustria е консорциум за акционерни опции, който проектира и координира обучение, R&B и техническа помощ както на национално, така и на местно ниво. Работата му има за цел:

  • подпомагат развитието на индустрията
  • поддържат растежа и конкурентоспособността на МСП
  • насърчаване на модернизацията на италианската публична администрация

Всяка инициатива на SFC се характеризира с високо ниво на качество и професионализъм, наложени както от членството й в корпоративната система, така и от стратегическата мисия на компанията.

Проекти

ESII Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

ESII – Европейски експерти в инкубацията на социални иновации