Stockholm Environment Institute Tallinn Center SA

info-tallinn@sei.org

Stockholm Environment Institute Tallinn Center SA logo

SEI Tallinn извършва приложни изследвания, ангажиране на заинтересованите страни и изграждане на капацитет в региона на Балтийско море и ЕС. Областите на експертен опит включват управление на околната среда, оценка на въздействието на политиката, опазване на природата, градско биоразнообразие, адаптиране към климата, възобновяема енергия, транспорт, ефективност на ресурсите, управление на отпадъците, показатели за устойчиво развитие, оценка на екосистемните услуги, управление на водните ресурси и анализ на пазарни инструменти.

До 2016 г. SEI Tallinn използва паралелното име Естонски институт за устойчиво развитие.

Проекти

Ecotips 2.0 Logo

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”