Технически университет – София

Technical University - Sofia Logo

ТУ – София е първото техническо висше училище в България. Неговата мисия е да задоволи потребностите на обществото за отлично подготвени специалисти в областта на инженерните специалности и за научноизследователски и научно-приложни резултати, ориентирани към индустрията.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените