Технически университет – София

Technical University - Sofia Logo

ТУ – София е първото техническо висше училище в България. Неговата мисия е да задоволи потребностите на обществото за отлично подготвени специалисти в областта на инженерните специалности и за научноизследователски и научно-приложни резултати, ориентирани към индустрията.