Завършен проект

FRESHER – Европейска нощ на учените

FRESHER - Европейска нощ на учените

Идентификационен номер: H2020-MSCA-NIGHT-2020

Продължителност: 1 май, 2020 – 30 април, 2021

„Европейската нощ на учените“ е традиционно ежегодно събитие, което набира популярност дори извън страните на ЕС, и се стреми да повиши обществената информираност относно научните открития чрез разнообразни презентации и демонстрации.

Инициативата „Европейска нощ на учените“ 2020 – FRESHER е иновативен проект, финансиран от Европейската комисия по програма „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“, който се провежда за пета поредна година в над 300 града в Европа и по света.

Тази година в БГ инициативата участват 20 основни и 35 асоциирани партньори от цялата страна със специална програма в повече от 25 населени места, която ще продължи няколко месеца. Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети, както и събития на публични градски места. FRESHER е абревиатура от английски език и означава Find Research Everywhere, SHare and expERience.

Фокус на събитията от Нощта е темата за растителното здраве, обявено от ООН за 2020 г., която е насочена към бъдещето на планетата в контекста на опазването на растителния свят, екологията, ролята на растенията за здравето на хората, както и за икономиката, и много други сфери.

През 2020 инициативите по Европейската нощ на учените се провеждат изцяло онлайн заради пандемичната обстановка в страната. Архив на събитията в Русе е достъпен на youtube канала на РТИК.

Партньори

Centre for Research and Analysis Logo-BG

Център за изследване и анализи

Bulgarian Geographic Portal - Geograf BG Logo

Български географски портал – Географ БГ

Institute of Oceanology - BAS - Varna Logo

Институт по океанология – БАН – Варна

National Sports Academy (NSA) Vassil Levski Logo

Национална Спортна Академия Васил Левски

Bulgarian Academy of Sciences Logo

Българска академия на науките

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

National Museum of Natural History Logo

Национален природонаучен музей

University of Chemical Technology and Metallurgy Logo

Химикотехнологичен и металургичен университет

Sofia University of Mining and Geology Logo

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Technical University-Gabrovo Logo

Технически Университет Габрово

Technical University - Sofia Logo

Технически университет – София

Medical University Sofia Logo

Медицински университет – София

Medical University-Plovdiv Logo

Медицински Университет – Пловдив

Maritsa Vegetable Crops Research Institute Logo

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Agrobioinstitute Logo

АгроБиоИнститут (АБИ)

Университет по хранителни технологии - Пловдив Лого

Университет по хранителни технологии – Пловдив

The British Council Logo

The British Council

Forum Democrit Logo

Форум Демокрит

Sofia Tech Park JSC Logo

София Тех Парк АД