The British Council

contact@britishcouncil.bg

The British Council Logo

Британският съвет изгражда връзки, разбирателство и доверие между хората в Обединеното кралство и други страни чрез изкуство и култура, образование и английски език. Те работят по два начина – директно с отделни хора, за да трансформират живота им, и с правителства и партньори, за да направят по-голяма разлика в дългосрочен план, създавайки полза за милиони хора по целия свят.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените