The European Society for Socio Economic Integration asbl

The European Society for Socio Economic Integration asbl Logo

ESSEI asbl е асоциация, създадена от група опитни практици в областта на международните отношения, европейските въпроси и социалните науки. ESSEI извършва изследвания и анализи на социално-икономическите тенденции, които влияят на процеса на европейска интеграция, за да го улесни в крайна сметка чрез информация, осведоменост и дейности за изграждане на капацитет. ESSEI се основава на широка мрежа от практици, идващи от академичните среди, публичния и частния сектор, както и асоциации, които споделят визията за интегрирана Европа. Овластяване на младите хора чрез културни и образователни дейности.

Проекти

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух