The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

central@admin.forth.gr

The Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) Logo

Основан през 1983 г., той е един от най-големите изследователски центрове в Гърция с добре организирани съоръжения, висококвалифициран персонал и репутация на изследователска институция от най-високо ниво в световен мащаб.

Проекти

GEOLAND - Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта