GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

GEOLAND - Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

Идентификационен номер: 2020-1-EL01-KA226-HE-094715

Продължителност: 1 юни, 2021 – 31 май, 2023

Лицата, вземащи решения през 21 век, са изправени пред отговорността да се справят с нови и все по-сложни екологични предизвикателства за опазване на общественото здраве и екологията. Едно тях касае мониторингът на ландшафта и свързаните с него изменения както и ролята на геоинформационни системи (ГИС). COVID-19 пандемията подчерта спешната нужда на гражданите да имат добре запазена природа в близко разстояние, за да имат повече възможности за почивка. Освен това социалното дистанциране и технологичният прогрес изисква и улеснява модифицираните и иновативни образователни подходи. Те изискват цялостни, трансдисциплинарни подходи, тъй като усилията за справяне с един аспект могат да разкрият или създадат други проблеми. Интегриране на иновативни подходи като този във висшето образование ще бъде от съществено значение, ако искаме да разбираме и наблюдаваме европейските пейзажи в рамките на новата Зелена сделка, особено след COVID-19 ерата. 

Ето как се ражда и идеята за проект GEOLAND, който е посветен на решаването на тези проблеми, използвайки най-съвременни инструменти и облачни технологии, които позволяват отдалечено събиране на данни и споделяне и иновативни педагогически и научни подходи съчетано с похватите за  гражданска наука. Подходът ще се адресира и цифровата готовност на институциите за висше образование в тази насока. 

Основната цел на GEOLAND ще бъде да проучи и разработи процедури за ефективно участие на студенти и преподаватели от висши учебни заведения при вземането на решения за ландшафта, управление, както и планиране и защита на обекти NATURA 2000 в цяла Европа. Някои от другите цели на проекта са както следва:

  • Оказване на подкрепа в обучението на студенти и преподаватели от ВУ за прилагане на Eвропейската конвенция за ландшафта (ЕКЛ) на Съвета на Европа, относно познаването на ландшафтите (идентификация, анализ, оценка) и техния пейзаж;
  • Насърчаване на принципите на гражданската наука към социалните и пространствени ценности в институциите за висше образование;
  • Насърчаване на използването на свободно разпространявани данни с отворен достъп (например данни от Коперник за наблюдение на Земята) за прилагане на политики за опазване на околната среда;
  • Подпомагане на ученици и студенти в опита им да разпознаят пейзажите на NATURA 2000 като основен компонент от заобикалящата ги среда;
  • Синтезиране и интегриране на лесно предаваеми констатации, подходящи за повишаване на осведомеността и политически преговори по отношение на мониторинга на ландшафта.

Основната целева група на GEOLAND ще бъдат както студенти, така и преподаватели от висшето образование, които учат в катедри по география, геология, горско стопанство и екология Европа., както и студенти по политически и икономически науки.

Неизбежно е проектът да се осъществи транснационално в цяла Европа и ето защо проект GEOLAND се изпълнява в партньорство с още 6 Европейски организации: Институт за Средиземноморски изследвания към Фондацията за изследвания и технологии – IMS FORTH (Гърция), който е и координатор на проекта, Atlantis Engineering (Гърция), Европейската мрежа за дигитално образование – DLEARN (Италия), Асоциация на Европейските географски изследователи – EUROGEO (Белгия), Университет Гент (Белгия) и Университет Сарагоса (Испания).

Този международен подход ще помогне на студенти и преподаватели да разберат проблемите, които произтичат от разнородното прилагане на ЕКЛ, и да предложи решения на тези проблеми.

Освен това опазването на природата не спира до границите на страната, така че е неизбежно тя да бъде транснационална. В този контекст ролята на геоинформационните технологии ще бъде с акцент върху способността им да предлагат обективни количествени геопространствени резултати.

Основните очаквани резултати от проекта са:

  1. Образователен наръчник за мониторинг на Европейски пейзажи
  2. Курс за обучение и уеб базирана ГИС платформа
  3. Препоръки за създаване на адекватни политики
  4. Онлайн галерия за показване на студентски творби
  5. Инструментариум за мониторинг на готовността на висшите училища за дигитално образование

Можете да научите повече за проекта на неговия официален уеб адрес www.geolandproject.eu. Каним ви да последвате проекта и в Facebook, където ще сте винаги в крак с най-новите дейности и резултати.

Имате допълнителни въпроси за проекта или желаете да се включите в неговите дейности под някаква форма? Моля не се колебайте да се свържете с Айри Мемишев

Проект GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта, е 24 месечен проект, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Atlantis Engineering Logo

Atlantis Engineering

The Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) Logo

The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

University of Zaragoza Logo

University of Zaragoza (UNIZAR)

Ghent University Logo

Ghent University

EUROGEO Logo

European Association of Geographers (EUROGEO)

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000