University of Patras

rectorate@upatras.gr

University of Patras Logo

Университетът на Патра е едно от водещите висши учебни заведения и третото по големина в Гърция. Неговият успех се основава на силно партньорство с неговите студенти и академичен състав и ясен фокус върху високите резултати, засилвайки позицията на Университета в Патра като университет от световна класа със силна академична репутация и ангажимент за отлични постижения. Състои се от 7 училища с 35 отдела и общо 180 лаборатории. В момента в него работят 693 членове на факултета, 232 членове на научния персонал, 368 членове на административния персонал и 2742 изследователи. Освен това в момента има 30 185 студенти, 1 704 следдипломни студенти и 2 051 докторанти.

Проекти

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи