University of Zaragoza (UNIZAR)

University of Zaragoza Logo

Университетът на Сарагоса (UNIZAR) е публична висша образователна и изследователска институция в услуга на обществото и съчетаваща традиция от над 500 години история с постоянно актуализиран подход на преподаване.

Проекти

GEOLAND - Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта