Vetenskap & Allmänhet, VA

Vetenskap & Allmänhet, VA logo

VA (Public & Science) е шведска организация с нестопанска цел, която работи за насърчаване на диалога и откритостта между изследователите и обществеността.

Членовете на VA се състоят от около 100 организации, власти, университети, компании и асоциации. Освен това има редица индивидуални членове. Организацията е основана през януари 2002 г. и се финансира от членски внос, грантове за проекти и грант от шведското Министерство на образованието и научните изследвания.

Основните цели на VA:

  • Да се гарантира, че обществеността разбира какво е наука, как работят изследванията и тяхната роля в обществото.
  • Изследователите да имат познания за отношението към науката, достъп до различни комуникационни методи и стимули за провеждане на диалог и сътрудничество.
  • Вземащите решения да използват науката и да признаят стойността на диалога между изследователите и другите части на обществото.
  • VA да има важна роля като национална и международна експертна организация и като организация на гражданското общество с много членове, представляващи различни сектори на обществото в Швеция.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)