WestBIC

WestBIC logo

WestBIC предоставя персонализирана подкрепа на високо ниво на предприемачите, за да им помогне да превърнат иновативните си идеи в търговска реалност и да станат готови за инвеститори. В процеса те подкрепят предприемачите да започнат и разширят своето предприятие. Това включва навигиране и концепцията през етапите на пазарно и техническо валидиране, придобиване на международен пазар, изграждане на екип и в крайна сметка работно предложение до осигуряване на инвестиция.

Проекти

ESII Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

ESII – Европейски експерти в инкубацията на социални иновации